Palijativno zbrinjavanje

Palijativno zbrinjavanje

Palijativno zbrinjavanje predstavlja pristup liječenju kojim se poboljšava kvalitet života pacijenta suočenog sa neizlječivom bolešću kroz prevenciju i liječenje svih simptoma bolesti: kako fizičkih tako i psihosocijalnih i duhovnih. Po najnovijim preporukama palijativna njega i zbrinjavanje se primjenjuje od samog početka liječenja malignih bolesti.

Naša zdravstvena ustanova je u mogućnosti da obezbijedi palijativno zbrinjavanje i pacijenata u ranim fazama malignih bolesti, kroz vanbolničko liječenje po principu Hospisa. Naš tim profesionalaca ima cilj da pomogne pacijentima sa malignitetom kroz mogućnost ambulantne primjene svih oblika simptomatske terapije u dnevnoj bolnici. Cijene palijativne njege i zbrinjavanja pacijenata u našoj bolnici možete saznati pozivom na naš kontakt telefon ili poslati nam upit na email.

Njega umirućeg pacijenta nije jednostavna. Kada porodica zna da je pacijent u terminalnoj fazi bolesti i da su iscrpljene sve terapijske opcije, često se odlučuje za zbrinjavanje oboljelih u bolničkim uslovima. Mnogi pacijenti zahtijevaju 24-časovnu njegu u bolničkim uslovima sa ciljem olakšavanja simptoma, terapije bola i primjene cjelokupne simptomatske terapije. Naša zdravstvena ustanova raspolaže mogućnošću pružanja cjelokupne njege i liječenja pacijenata u terminalnoj fazi malignih kao i drugih hroničnih bolesti.

  • Keep Patients First Nulla lobortis.
  • Keep Everyone Safe.
  • Work Together Quisque pretium quam.
  • Curabitur semper enim id accumsan.
X